Diensten

Gevarieerde diensten voor de gemeenschap, materiële en financiële ondersteuningen voor vereenigingen en vzw's.

Vrijwillige inzet

Alle leden zetten zich volledig vrijwillig in en zonder enig eigenbelang. Dankzij onze diversiteit aan leden hebben we steeds de juiste mensen aan boord om van elk event een succes te maken.

Opbrengsten

Door het organiseren van events zorgen we voor zoveel mogelijk opbrengsten. 100% van deze opbrengsten gaat naar goede doelen of projecten die worden goedgekeurd tijdens onze vergaderingen.

Ons Bestuur

Bestuur 2022

Het Bestuur bestaat uit clubleden die voor 1 jaar het voortouw nemen. Dit zorgt ervoor dat we jaarlijks een nieuwe wind hebben waardoor er steeds nieuwe initiatieven en uitdagingen ontstaan.

Bestuur 2022:

Voorzitter: Xavier Haegeman
Past-voorzitter: Kurt Lemmens
Ondervoorzitter: Bart Reynaert
Penningmeester: Jan Callewaert
Secretaris: Guido & Geert De Neve
Protocol: Kurt Bacro

Over Ons

Dienst aan de gemeenschap is de verwezelijking van één van de belangrijkste doelstellingen van de beweging en neemt een belangrijk plaats in bij de werking van elke Club van elk District.

Om deze doelen te verwezelijken, zetten de Clubs een waaier van Culturele, Sportieve en Recreatieve activiteiten op om de nodige financiële middelen te genereren. Dienst aan de maatschappij geeft een grote morele dimensie aan onze beweging 

Ons ontstaan

“Fifty-One International” is ontstaan uit het verlangen van sommige leden van “De Ronde Tafel België” die de ouderdomsgrens bereikt hadden.
Er werd besloten een nieuwe, volkomen autonome beweging te creëren die een volwaardige plaats zou innemen onder de traditionele service-clubs.
De stichters hebben zich grotendeels laten inspireren door de regels van bestaande clubs zoals, Rotary International, Lion’s International en De Ronde Tafel.
Om de dynamiek van denieuwe beweging door de tijden te garanderen werd een formule aangenomen waarnaar de nieuwe club genoemd werd:
-De gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 niet overschrijden.
-Het aantal leden per club mag de 51 niet overschrijden.
De allereerste vergadering vond plaats op 8 maart 1966 in Waterloo waarna op 21 oktober 1966 Fifty-One International officieël geboren werd.
Omdat vriendschap, achting en verdraagzaamheid geen grenzen kent werd er beslist om internationaal te gaan.
Zijne Majesteit Koning Filip is Ere-Gouverneur van de Fifty-One International.

Type Projecten

Steun

Verlenen van morele en praktische steun aan minder validen, voornamelijk kinderen.

Studenten

Aanmoedigen van studenten bij het verwezelijken van hun objectieven..

Jeugd

Steun aan de jeugd door zinvolle begeleiding van vrijetijdsbesteding.

Sociaal

Steun aan de sociaal
minder bedeelden in onze maatschappij

Gesteunde Projecten 2022
2

Contacteer ons

Volg ons op