Tijdens onze viering van ons 40 jarige bestaan hebben we de Alzheimer Liga gesteund met maar liefst het symbolische bedrag van 5.151€!

Op de viering van onze 800ste vergadering kwam Prof. Dr. Ch Van Audenhove een toelichting brengen over de Alzheimer Liga Vlaanderen. Gezien de actualiteit van deze problematiek hebben we besloten deze liga te steunen met maar liefst 5.151€!