Jaar: 2020

COVID-19.

Meer dan ooit hebben zeer veel mensen allerhande steun nodig. Zeker mensen die het reeds moeilijk hadden voor COVID19. Hierdoor hebben we besloten om samen met VZW DE POORT voedselpakketten te voorzien zodat het Paasweekend voor iedereen leuk en smakelijk is. Ook hebben we 20(!) nieuwe laptops aangekocht voor de scholengroepen in Geraardsbergen, na Pasen […]

Steun Alzheimer Liga

Tijdens onze viering van ons 40 jarige bestaan hebben we de Alzheimer Liga gesteund met maar liefst het symbolische bedrag van 5.151€! Op de viering van onze 800ste vergadering kwam Prof. Dr. Ch Van Audenhove een toelichting brengen over de Alzheimer Liga Vlaanderen. Gezien de actualiteit van deze problematiek hebben we besloten deze liga te […]

Schuiven naar boven